Mogelijkheden afhankelijk van jaarlaag en niveau.
Klik op onderstaande kopjes voor meer informatie.

Onderbouw (klas 1 t/m 3)

Als docent is het belangrijk om boven de stof te staan die je uitlegt. Daarom kies ik ervoor om alleen bijles te geven in vakken die ik zelf uitstekend onder de knie heb.

Voor de onderbouw op elk niveau zijn dat de volgende vakken:

 • Natuurkunde (NaSk)

 • Scheikunde (NaSk)

 • Wiskunde

 • Biologie

 • Engels

 • Rekenen

 • Techniek

In overleg zijn andere vakken soms ook mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden via whatsapp of e-mail.

Bovenbouw (klas 4 t/m 6)*

Als docent is het belangrijk om boven de stof te staan die je uitlegt. Daarom kies ik ervoor om alleen bijles te geven in vakken die ik zelf uitstekend onder de knie heb.

De volgende vakken zijn mogelijk in de bovenbouw:

 • Natuurkunde (NaSk)

 • Scheikunde (NaSk)

 • Wiskunde

 • Biologie

 • Rekenen

In overleg zijn andere vakken soms ook mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden via whatsapp of e-mail.

*Dit geldt ook voor examentraining van alle niveau's, behalve HAVO/VWO.

Examentraining HAVO/VWO

Examentraining voor HAVO mogelijk voor de volgende vakken:

 • Natuurkunde

 • Scheikunde

 • Wiskunde

 • Biologie

Examentraining voor VWO:
Dezelfde vakken mogelijk, in goed overleg. Op dit niveau kan ik niet altijd boven de stof staan.
Dat zal betekenen dat ik meer een begeleidende rol aan neem dan een leidende rol. Samen komen we er wel uit en vinden we de beste route tot het examen.

Neem voor vragen contact met mij op via whatsapp of e-mail.

Basisschool

Ik geef over het algemeen géén bijles aan basisschool leerlingen. In sommige gevallen maak ik een uitzondering, bijvoorbeeld bij de overstap naar de middelbare school.

Neem gerust contact met mij op over de specifieke situatie op whatsapp of via e-mail.